Úvod > Fakulta >

Kurz "Interný audítor kvality"

Dátum: 29. 2. 2008 - 1. 3. 2008
Čas začiatku: 8.30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Čierna - KEMP EF UMB
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika