Úvod > Fakulta >

FernStat 2013 Medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky, organizovaná Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a EF UMB v Banskej Bystrici

Dátum: 12. 9. 2013 - 13. 9. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Horský hotel Šachtička pri Banskej Bystrici
Odborný gestor: KKMIS EF UMB - Doc.,Ing. Vladimír Úradníček, PhD.
Hlavný cieľ: 9.medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aplikovaná štatistika, Demografická štatistika, Matematická štatistika, Štatistické riadenie kvality.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Kanderová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.kanderova
Telefón: +421 48 446 6618
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka (7. 6. 2013 14:15:00)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: