Úvod > Fakulta >

Hokejový turnaj o pohár dekana EF UMB

Dátum: 4. 3. 2013
Čas začiatku: 19:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zimný štadión BB
Odborný gestor: Dekan EF UMB
Hlavný cieľ: Zúčastnite sa prestížneho hokejového turnaja o pohár dekana EF UMB a príďte povzbudiť vaše družstvo. Do bojov sa zapoja tímy z Ekonomickej fakulty, Fakulty humanitných vied, Fakulty prírodných vied a právnickej fakulty.
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.facebook.com/buddysport
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Plagát (27. 2. 2013 14:51:38)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela