Úvod > Fakulta >

Kríza politiky štátnych zásahov /Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/

Dátum: 11. 3. 2013
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda - NB
Odborný gestor: EF UMB - KVERR - Doc.,JUDr.,Ing. Ján Šebo,PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášať bude Richard M.Ebeling-profesor ekonómie na Northwood University.
Web: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4753
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: Doc,,JUDr., Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

CEQLS_pozvanka-11.3.2013.png (5. 3. 2013 9:40:03)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: