Úvod > Fakulta >

Aplikácie DEA modelov v ekonómii

Dátum: 7. 3. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa U2 - NB
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - RNDr.Miroslav Hužvár, PhD.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci:RNDr.Miroslav Hužvár, PhD. Anotácia: DEA modely sa stali uznávaným nástrojom na analýzu a porovnávanie efektívnosti rozhodovacích subjektov - podnikov a ich súčastí, verejných inštitúcií, regiónov a pod.
Tematické okruhy:Na seminári si ukážeme základné princípy merania efektívnosti použitím DEA a na konkrétnych príkladoch ilustrujeme možnosti ich využitia v ekonomickej teórii a praxi.
Ďalšie informáciePrednáška má motivačný charakter a je určená pre široký okruh záujemcov vrátane tých, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s touto problematikou. Seminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV "Mobility-podpora vedy výskumu a vzdelávania na UMB".
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: