Úvod > Fakulta >

Aplikácie DEA modelov v ekonómii

Dátum: 7. 3. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: EF UMB Banská Bystrica – učebňa U2 - NB
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Hlavný cieľ: Aplikácia DEA modelov v ekonómii
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:DEA modely
Ďalšie informácieDEA modely sa stali uznávaným nástrojom na analýzu a porovnávanie efektívnosti rozhodovacích subjektov – podnikov a ich súčastí, verejných inštitúcií, regiónov a pod. Na seminári si ukážeme základné princípy merania efektívnosti použitím DEA a na konkrétn
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela