Úvod > Fakulta >

Využitie modelov pri štúdiu makroekonómie

Dátum: 14. 3. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica – učebňa U2 - NB
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS – prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Hlavný cieľ: Prednášajúci: Ing. Marianna Považanová, PhD. (katedra ekonómie EF UMB)
Seminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB“.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: Prof., RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela