Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie k projektu Regional entrepreneurship animator

Dátum: 18. 3. 2013
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, zasadačka č. 3
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta, UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Agenda spotkania 18 0313.docx (11. 3. 2013 11:13:51)
Program stretnutia 18 03 13.docx (18. 3. 2013 10:30:08)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: