Úvod > Fakulta >

Návšteva zahraničného hosťa C. Dugler, PhD. - Analadu University, Turecko

Dátum: 18. 2. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB B. Bystrica
Odborný gestor: Ing. Krištofík, A. Rákošová - referát MV EF UMB
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika