Úvod > Fakulta >

Riadenie likvidity na peňažných trhoch

Dátum: 3. 4. 2013
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa P6 - NB
Odborný gestor: EF UMB, KOJK v spolupráci s KFÚ- Ing.Katarína Izáková,PhD.
Hlavný cieľ: Workshop sa uskutočňuje v rámci série prednášok a odborných seminárov s úspešnými absolventmi EF UMB.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúci: Ing.Peter Baláž, Európska invetičná banka.
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Strnádová
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
petra.strnadova
Telefón: 048/446 2517
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: