Úvod > Fakulta >

Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a kolokvia

Dátum: 23. 5. 2013 - 24. 5. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - učebňa U5 - nová budova
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Hlavný cieľ: -Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-Sociálna ekonomika ako kreatívny priestor sociálnej inklúzie. -Sociálne podnikanie a podpora európskeho občianstva -Verejné služby a občianska sebarealizácia -Dobrovoľníctvo a formovanie občianstva -Príklady dobrej praxe
Ďalšie informácieV rámci konferencie bude prezentácia výrobkov sociálnych podnikov,chránených dielní a zariadení sociálnych služieb spojená s ich predajom. Záujemcovia,ktorí chcú prezentovať svoje výrobky,nech sa nahlásia v prihláške konferencie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika  Ľapinová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: +421 48 446 6222
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Konferencia BB.pdf (15. 3. 2013 12:38:51)
pokyny k plateniu ucastnickeho poplatku.pdf (15. 3. 2013 14:27:50)
sablona prispevku.doc (15. 3. 2013 12:39:16)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: