Úvod > Fakulta >

Národný štipendijný program - Štipendiá do celého sveta

Štipendiá do celého sveta
 
Dátum: 20. 3. 2013
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ŠVK - Info Centrum USA, Lazovná 9, B. Bystrica
Hlavný cieľ: Seminár o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí určený študentom, doktorandom a vysokoškolským učiteľom.

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Web: http://www.saia.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Antónia Ľachová
Titul: Mgr.
Organizácia: SAIA n.o. Banská Bystrica
E-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

Seminár NŠP_SVK_20_3.pdf (15. 3. 2013 11:29:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: