Úvod > Fakulta >

Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UMB

Dátum: 18. 3. 2013 - 24. 3. 2013
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: PhDr. Slávka Beracková
Hlavný cieľ: Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UMB

Cieľom 14. ročníka podujatia TSK je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom rozmanitého spektra aktivít a podujatí. Hlavné motto: "Knižnice pre všetkých"
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Knižnice a kultúra
Ďalšie informáciePočas Týždňa slovenských knižníc 2013 v UK UMB budú odpustené poplatky za registráciu a jej obnovenie a manipulačný poplatok za stratu dokumentu
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=777&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Slávka Beracková
Titul: PhDr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
slavka.berackova
Telefón: 048/446 52 12
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš