Úvod > Fakulta >

ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach

Dátum: 18. 3. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie
Odborný gestor: Mgr. Michaela Mikušková
Hlavný cieľ: Odborný seminár zameraný na vyhľadávanie v databázach ScienceDirect a Scopus. Informácie o novinkách a nástrojoch na účinné využívanie databáz. Je určený pre vedecko-výskumných, pedagogických pracovníkov a doktorandov UMB.
Prednášajúca: Mgr. Jitka Dobbersteinová zo spoločnosti Elsevier B. V.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ScienceDirect, Scopus, databázy
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=778&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušková
Titul: Mgr
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: michaela.mikuskova@umb.sk
Telefón: 048/446 23 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš