Úvod > Fakulta >

Burza vyradených dokumentov

Dátum: 19. 3. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Odborný gestor: Mgr. Zdenka Gondová
Hlavný cieľ: Predaj vyradených kníh a časopisov z fondu Univerzitnej knižnice UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Literatúra
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=777&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Gondová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
zdenka.gondova
Telefón: 048-446 52 10
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš