Úvod > Fakulta >

Keď vzduch vonia oceánom – potulky po Islande, Írsku a Portugalsku

Dátum: 20. 3. 2013
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie
Odborný gestor: Mgr. Dana Mačudová, PhD.
Hlavný cieľ: Rozprávanie o prírodných a kultúrno-historických krásach, podobnostiach a rozdieloch troch krajín obmývaných Atlantickým oceánom. Podujatie sa koná pri príležitosti Európskeho roka občanov 2013
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Island, Írsko, Portugalsko
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1197&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Mačudová
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: dana.macudova2@umb.sk
Telefón: 048-446 21 63
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš