Úvod > Fakulta >

PORTÁL – cesta za poznaním

Dátum: 21. 3. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: vestibul Pedagogickej fakulty UMB, Ružová 13
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Predajná výstava najnovších publikácií vydavateľstva Portál pre študentov a pracovníkov Pedagogickej fakulty UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Pedagogika, odborná literatúra
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=777&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
maria.krobotova
Telefón: 048/446 74 67
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš