Úvod > Fakulta >

Analýza efektívnosti priamych zahraničných investícií pomocu DEA modelov

In this study, efficiency of foreign direct investments (FDIs) in Turkey is analyzed. In order to assess how efficient the FDIs are in Turkey, relative efficiencies of foreign-owned and domestically-owned companies are compared. 185 Istanbul Stock Exchange listed non-financial sector companies are included in the study. Both standard Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA with assurance regions methods are utilized as efficiency measurement technique. Canonical Correlation Analysis is employed to find out the relations between the variables in the set of inputs and outputs for assurance regions. Our results suggest that foreign-owned companies are more efficient than domestically-owned companies.
Seminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB“.
 
Dátum: 21. 3. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica – učebňa U2 - NB
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - RNDr. Miroslav Hužvár, PhD
Hlavný cieľ: Efficiency Analysis of Foreign Direct Investments using DEA models
Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:DEA models
Ďalšie informáciePrednášajúci: Nizamettin Bayyurt, Ph.D. (Department of Management, Fatih University, Istanbul)
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela