Úvod > Fakulta >

Workshop zážitkového kariérového poradenstva "Nájdi smer svojej budúcej kariéry"

Dátum: 23. 4. 2013
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - miestnosť č.520 -NB
Odborný gestor: Karérne centrum UMB - Mgr.Michaela Palgutová
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácieKapacita je obmedzená. Registrácia do 19.4.2013.
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Palgutová
Titul: Mgr.
Organizácia: Kariérne centrum UMB
E-mail:
michaela.palgutova
Telefón: 048/446 6412, 0904 455 653
 
Zoznam priložených súborov

Karierne-cent.-plag.1.jpg (19. 3. 2013 11:46:31)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: