Úvod > Fakulta >

Výstava PRÁVO 2013

Dátum: 4. 4. 2013
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Odborný gestor: Mgr. Mária Krobotová
Hlavný cieľ: Predajná výstava najnovších publikácií a zahraničnej právnickej literatúry spoločnosti SLOVART-G.T.G. pre študentov a pedagógov Právnickej fakulty UMB

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Právo
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci so spoločnosťou SLOVART-G.T.G.
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1205&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Krobotová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail:
maria.krobotova
Telefón: 048/446 74 67
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš