Úvod > Fakulta >

Politikum cyrilo-metodskej misie

Dátum: 10. 4. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Politologická a právnická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Odborný gestor: Mgr. Gréta Kazimírová
Hlavný cieľ: Beseda s historikom Pavlom Dvořákom o začiatkoch štátnosti slovenského národa po vznik vlastného štátu. Podujatie je venované medzníkom našej histórie – 1150. výročiu príchodu vierozvestcov a 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Slovenské dejiny, Cyril a Metod
Ďalšie informácie-
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1204&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Gréta Kazimírová
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: greta.kazimirova@umb.sk
Telefón: 048/446 12 38
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš