Úvod > Fakulta >

B-innovative prednášky pre študentov EF UMB Banská Bystrica

Dátum: 21. 3. 2013 - 22. 3. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P9- HB
Odborný gestor: Inova nova, n.o., Bratislava, +421 2 5441 1192
Hlavný cieľ: Máte záujem začať podnikať a neviete ako na to?
Zúčastníte sa školiaceho programu a inšpirujte sa úspešnými!
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Formovanie podnikateľského nápadu a tvorba vízie. Založenie podniku. Definovanie cieľového trhu. Analýza konkurentov.Vývoj produktov a služieb.Budovanie tímu.Riadenie nákladov a tvorba cien.Prilákanie investorov.
Ďalšie informácieSemináre budú vedené skúsenými podnikateľmi a lektormi. Súčasťou programu je aj súťaž o najlepší podnikateľský nápad a biznis plán.
Web: http://www.inovanova.sk/
 
Kontaktná osoba
Meno: Vladimír Hiadlovský
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta Banská Bystrica
E-mail:
vladimir.hiadlovsky
Telefón: 048/446 2121
 
Zoznam priložených súborov

Binnovative_poster BB.pdf (26. 3. 2013 10:56:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: