Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr.Ing.Petra Kuceru, MBA - zástupca firmy EMC na Slovensku

Dátum: 16. 4. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - HB
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Mgr. Ľuba Kubišová
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Úspešný manažér, ktorý sa rád podelí so študentmi so svojimi skúsenosťami. V súčasnosti riadi zastúpenie firmy EMC na Slovensku,ktorú podľa vlastných slov vníma ako "lídra v dátových a bezpečnostných technológiách vo svete".
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuba Kubišová
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 048/446 2531
 
Zoznam priložených súborov

Plagát_PKucer_A3.docx (4. 4. 2013 9:19:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: