Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing.Miloša Kormana,PhD, - Marketing v arabskom svete

Dátum: 10. 4. 2013
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - poslucháreň P1 - nová budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informáciePrednáška Ing.Miloša Kormana,PhD. - Sales Manager - zástupca farmaceutickej spoločnosti ThermoFisher Scientific, prednáška je realizovaná v rámci predmetu Medzinárodný marketing.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jaroslav Ďaďo
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jaroslav.dado
Telefón: 048/446 2723
 
Zoznam priložených súborov

Prednáška Marketing v arabskom svete.pdf (4. 4. 2013 14:18:48)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: