Úvod > Fakulta >

Seminár Academica Turistica

Dátum: 18. 4. 2013
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň č.7 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS - prof.Ing. Marian Gúčik,PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ing.Eva Smutná - Osobitnosti a problémy inovácii služieb ubytovacích zariadení Ing.Daniela Chrančoková -Interkultúrna kompetencia v profile pracovníka cestovného ruchu Ing.Terézia Repáňová -Marketingové stratégie kultúrneho dedičstva UNESCO v cestovnom ruchu
Ďalšie informácieSeminár SAT je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, ale aj všetkým záujemcom.
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/ 446 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: