Úvod > Fakulta >

Súťaž v riešení Case Study - Procter and Gamble - Hair Care

Súťaž a vyhraj hodnotné ceny.

Nadnárodná spoločnosť Procter and Gamble organizuje jednodňovú súťaž pre študentov EF UMB.
Súťažiť sa bude v riešení prípadovej štúdie HAIR CARE.
Súťaž bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Zaregistruj sa sám alebo registruj svoj tím (4-5 členov) mailom na adrese:
luba.divokova@umb.sk - predmet:HAIR CARE
do 16. apríla 2013
 
Dátum: 18. 4. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Ing. Ladislav Klement, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela