Úvod > Fakulta >

Odborný seminár - Využitie DEA modelov v procese riadenia podnikov

Dátum: 11. 4. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, zasadačka č.2 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - prof., RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci: Ing.Viera Roháčová,PhD. /Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB/
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieSeminár sa uskuktočňuje v rámci projektu OPV "Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB".
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof.,RNDr,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/ 446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: