Úvod > Fakulta >

Odborný seminár -Ekonomický rast a konvergencia

Dátum: 18. 4. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica, učebňa U2 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - prof.,RNDr.Rudolf Zimka,PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci:Doc.Dr.Ing.Menbere Tiruneh,PhD. /Ekonomický ústav SAV v Bratislave/
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieSeminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV "Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB".
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof.,RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/4466621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: