Úvod > Fakulta >

Divided identity in Northern Ireland

Írska kultúra a identita v európskom kontexte
 
Dátum: 25. 4. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51, 1. poschodie
Odborný gestor: Mgr. Anna Slatinská
Hlavný cieľ: Prednáška v anglickom jazyku na tému írska kultúra a identita v európskom kontexte. Prednášajúci: Ciarán Chapman

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Írska identita, kultúra
Ďalšie informácieHlavným organizátorom je Katedra európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1206&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Slatinská
Titul: Mgr.
Organizácia:
E-mail: anna.slatinska@umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš