Úvod > Fakulta >

Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Dátum: 9. 5. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51, 1. poschodie
Odborný gestor: Mgr. Eva Hollá
Hlavný cieľ: Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Deň Európy, EDC UK UMB, EU Bookshop
Ďalšie informáciePodujatie pripravilo Európske dokumentačné centrum UK UMB
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1208&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Hollá
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: eva.holla@umb.sk
Telefón: 048-446 52 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Vida Tomáš