Úvod > Fakulta >

Odborný seminár: Matematická optimalizácia a ekonomická analýza:Regulácia sieťových odvetví,1.časť.

Dátum: 22. 4. 2013
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica,Tajovského 10, učebňa U2-nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS-prof.,RNDr.Rudolf Zimka,PhD.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci: univ.prof.dipl.Ing.Dr.Mikuláš Luptáčik /Ekonomická univerzita vo Viedni/
Ďalšie informácieSeminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV "Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB".
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: Prof.,RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: