Úvod > Fakulta >

Prednáška:Bloomova taxonomie /vzdělávací metody v cestovním ruchu pro 21.století/

Dátum: 19. 4. 2013
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - postucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS - doc.,Ing. Vanda Maráková,PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: doc.Mgr.Peter Stoličný,ArtD.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: