Úvod > Fakulta >

Seminár: Problematika posudzovania efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku

Dátum: 25. 4. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U2- nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - RNDr.Miroslav Hužvár, PhD.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci: RNDr.Samuel Koróny, PhD. Anotácia: Analýzy efektívnosti sa používajú vo veľkej miere aj v oblasti školstva.Ukážeme si niektoré výsledky za verejné vysoké školy v oblasti vzdelávania a úrovne vedy a techniky za obdobie rokov 2009-2010.
Ďalšie informácieSeminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV "Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB".
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: