Úvod > Fakulta >

VÝBEROVÉ KONANIE - Tourism and Regional Tourism Planning

VÝBEROVÉ KONANIE JE PRE ŠTUDENTOV KCR A SS – 3.ROČNÍK BC. ŠTÚDIA, KTORÍ CHCÚ POKRAČOVAŤ V DRUHOM STUPNI ŠTÚDIA NA KCR A SS, EF UMB, ŠTUDIJNÝ PROGRAM „EKONOMIKA PODNIKOV CESTOVNÉHO RUCHU“
 
Dátum: 15. 5. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Referát medzinárodných vzťahov EF UMB, 1. poschodie, hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. VAnda Maráková, PhD., doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Vyberove konanie plagat.pdf (7. 5. 2013 15:13:59)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela