Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie so švajčiarskymi partnermi v projekte Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina

Dátum: 17. 5. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 3, dekanát EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela