Úvod > Fakulta >

Andrej Kiska - Môj príbeh z bodu A do bodu B

Dátum: 15. 5. 2013
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1
Odborný gestor: Ing. Mária Švidroňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Švidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
maria.svidronova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Andrej Kiska.jpg (13. 5. 2013 11:02:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela