Úvod > Fakulta >

Hodnotenie výkonnosti a efektívnosti komerčnej banky

Dátum: 16. 5. 2013
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U2- nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - RNDr.Miroslav Hužvár, PhD.
Hlavný cieľ: V prednáške budú porovnané klasické metódy merania výkonnosti komerčnej banky s alternatívnym pohľadom na relatívnu efektívnosť vybraných komerčných bánk v SR s využitím nástrojov DEA.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Prednášajúci: Doc. Ing. E. Zimková, PhD.
Ďalšie informácieSeminár sa uskutočňuje v rámci projektu OPV "Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB".
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela