Úvod > Fakulta >

Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges V.

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKA BYSTRICA
FACULTY OF ECONOMICS
are pleased to invite you to International Scientific Conference on
MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES V.
 
Dátum: 19. 9. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Opole University of Technology, Mikolajczyka 16, Aula C, 45-271 OPOLE
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB, Faculty of Economics and Management, PO Opole
Hlavný cieľ: -

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.Development of entrepreneurship in conditions of international economy.2.New approaches to ortanization management in real and virtual environment.3.Current trends in innovations and problems with their implementation.4.Contemporary social and economic trends in management of the enterprise.5.Managment of relationships with partners in transnational markets.6.Concepts of management in enterprise and its implementation.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.weiz.po.opole.pl/icom
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 27 11
 
Zoznam priložených súborov

conference_application_form-19.9.2013.docx (28. 5. 2013 9:52:04)
ICOM call for papers-19.9.2013.pdf (28. 5. 2013 9:51:51)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: