Úvod > Fakulta >

Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády

Dátum: 24. 5. 2013
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula HB
Odborný gestor: EF UMB - KE - doc.,Ing. Jana Marasová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Ďalšie informácieStretnutie je organizované v spolupráci EF UMB Banská Bystrica,Francúzskeho inštitútu v Bratislave a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/446 2611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: