Úvod > Fakulta >

Prednáška: Odraz ekonomickej krízy v štruktúre výdavkov na konečnú spotrebu v Českej republike

Dátum: 12. 6. 2013
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P6 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB - KKMaIS - prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednáša: Dr.h.c.prof.Ing.Richard Hindls,CSc. rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Dr.h.c.prof.Ing.Stanislava Hronová,CSc. prorektorka Vysokej školy ekonomickej v Prahe.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof.,RNDr.,CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka - prof Hindls a prof Hronová.doc (7. 6. 2013 8:33:32)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: