Úvod > Fakulta >

Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica

Dátum: 4. 6. 2013
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 21:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná ul. 95
Odborný gestor: Ing. Ladislav Klement, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informácie17.00 hod.Divadelné predstavenie: Ján Botto: Žltá ľalia. 18.15 hod. Raut
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 2150
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: