Úvod > Fakulta >

Seminár "Občianska participácia v Banskej Bystrici"

Dátum: 11. 3. 2008
Čas začiatku: 12.55
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Banská Bystrica - posl. č. 324
Odborný gestor: KVE EF UMB - Ing. Šebo
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika