Úvod > Fakulta >

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica rodičom

Dátum: 10. 6. 2013 - 11. 6. 2013
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: PhDr. Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť rodičov o štúdiu a životom na vysokej škole.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Kika
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/446 2654
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: