Úvod > Fakulta >

Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia

Seminár Euraxess pre doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, administratívnych pracovníkov VŠ a výskumných organizácií
 
Dátum: 17. 9. 2013
Čas začiatku: 12.45
Čas ukončenia: 16.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Vzdelávacie centrum, 1. posch.
Odborný gestor: SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)
Hlavný cieľ: -


Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.euraxess.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul: -
Organizácia: SAIA, n. o.
E-mail: euraxess@saia.sk
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

Euraxess seminar 17_9_2013.pdf (5. 9. 2013 13:15:53)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: