Úvod > Fakulta >

Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Závadského, PhD.

Inauguračná prednáška:"Determinanty integrácie procesného manažmentu do systému riadenia podniku".Prednáša: doc.Ing.Ján Závadský,PhD.
 
Dátum: 20. 6. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P3 - NB
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Marková
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.markova
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: