Úvod > Fakulta >

Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD.

Inauguračná prednáška:"Externalizácia produkcie služieb vo verejnom sektore-teoretické vychodiská úspechu a dôvody zlyhaní v praxi".Prednáša: doc.,Ing.Beáta Mikušová Meričková,PhD.
 
Dátum: 20. 6. 2013
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 3, NB EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Marková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
viera.markova
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela