Úvod > Fakulta >

Spolupráca s tretími krajinami – výmena skúseností

Tematický seminár sa bude konať dňa 12.9.2013 v Bratislave
 
Dátum: 12. 9. 2013
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Kongresové centrum Družba, Bratislava
Odborný gestor: SAAIC
Hlavný cieľ: Cieľom akcie je vytvoriť priestor pre neformálnu výmenu skúseností medzi zástupcami slovenských vysokých škôl, ktorí sú aktívni v oblasti medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní so zameraním na tretie krajiny (t.j. krajiny, ktoré nie sú v EÚ, EZVO alebo kandidátskymi krajinami).
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Väčšina účastníkov seminára bude mať skúsenosti z programov Erasmus Mundus a Tempus, rovnako vítaní sú však aj účastníci, ktorí majú skúsenosti so spoluprácou s tretími krajinami z iných programov. Účasť na seminári je pre všetkých príležitosťou pripraviť sa na nové programy EÚ v rokoch 2014-2020.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.saaic.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Šmálová
Titul: Mgr.
Organizácia: SAAIC
E-mail: katarina.smalova@saaic.sk
Telefón: -
 
Účasť je potrebné potvrdiť prostredníctvom online formulára na www.saaic.sk/konferencie/3krajiny najneskôr do 5.9.2013.
 
Zoznam priložených súborov

pozvanka_3krajiny_12_9_2013_ba.pdf (26. 6. 2013 15:32:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: