Úvod > Fakulta >

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej fakulty UMB a Pedagogickej fakulty UMB

Udelenie čestného titulu "DOCTOR HONORIS CAUSA UMB"
prof.Ing.Milanovi Šikulovi,DrSc.
prof.ThDr.Igorovi Kiššovi
 
Dátum: 20. 6. 2013
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Slávnostná aula - HB
Odborný gestor: Dr.h.c.prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vladimír Hiadlovský
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vladimir.hiadlovsky
Telefón: 048/446 21 21
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: