Úvod > Fakulta >

Prax vo Švajčiarsku

Záujemcom o odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku oznamujeme, že výberové konanie na prax do Švajčiarska v zimnej sezóne 2013/2014 sa uskutoční dňa 17. septembra 2013 (utorok). Prax bude prebiehať v Passug, Švajčiarsko od 8.12.2013 do 7.4.2014.
 
Dátum: 17. 9. 2013
Čas začiatku: 8:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: I. poschodie, č. dverí 124
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Patúš, PhD
Hlavný cieľ: Nadobudnúť praktické skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku (kantón Graubuenden), zlepšiť svoje jazykové znalosti v nemčine, spoznať bližšie krajinu s vyspelým cestovným ruchom, nadviazať nové kontakty s mladými ľuďmi zo Švajčiarska, Maďarska, českej republiky a Litvy a počas praxe si zarobiť na ďalšie štúdium.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón: 048/4152782
 
Zoznam priložených súborov

Anmeldeunterlagen WI 13-14.docx (5. 9. 2013 9:29:13)
Pozvánka na výberové konanie (5. 9. 2013 7:22:04)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela