Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Rozpočet EÚ,inovácie a ekonomický rast"

Dátum: 5. 11. 2013
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda - NB
Odborný gestor: Doc.Ing. Marta Orviská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy verejných financií v Európskej únii a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v prostredí verejného a súkromného sektora.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:Medzinárodná vedecká konferencia je pokračovaním pravidelných konferencií,ktoré už tradične organizujú EF UMB v Banskej Bystrici a Zástupenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi.
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Huňady
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.hunady
Telefón: +42148 446 6314, +421 904 859 811
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Invitation_conference_5_11_2013.pdf (4. 11. 2013 11:28:46)
Konferencia_sablona_prispevku.doc (17. 10. 2013 13:55:02)
pozvanka konferencia Rozpocet EU_inovacie.pdf (4. 11. 2013 11:28:51)
PROGRAM_5_11_2013.pdf (11. 11. 2013 13:44:13)
Zavazna prihlaska Konferencia 2013_Rozpocet EU_inovacie.doc (4. 9. 2013 14:40:55)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: